Compak

Vi i Hagleskyting.no har i flere år levert alt av utstyr og komplette leirduebaner til jeger- og fiskerforeninger over hele Norge, og etter mange års erfaring ser vi at det tegner seg et helt tydelig bilde. De foreningene som har investert i topp moderne compak-baner med datastyring og inline-skyting, har alle gjort seg de samme positive erfaringene: De får et anlegg som innbyr til mer skyting fordi det er morsomt og spennende, banen får mye større kapasitet, og anlegget er enkelt å betjene for skytterne selv.

Vi ser at compak blir mer og mer populært i hele landet, siden dette er en skytegren som appellerer til de aller fleste. Det er morsomt, variert og utfordrende. Man kan enkelt tilpasse vanskelighetsgraden, slik at man er garantert at både jegere og sportsskyttere får dekket behovet sitt. Nybegynnere kan kose seg med fem enkeltduer på hver standplass, men de får snart lyst til å avansere til både on-report-dubleer og simultan-dubleer, noe man enkelt bytter til ved å velge et av de mange programmene som ligger i Datec-en.

En compak-bane består av seks kastere og fem standplasser, og man skyter fem duer på hver standplass.  Dette gir jegerne og skytterne en svært varierende og inspirerende trening med duer fra alle vinkler. På Promatic-kasterne er det enkelt å endre duebanen, og på YouTube-kanalen vår finner du videoer som viser hvordan kasterne betjentes og tunes for optimal drift.

For de foreningene som vil ha et opplegg med fem kastere i stedet, er sportrap tingen.

Det er ingen problemer med å kombinere en gammel trap-bane med en compak-bane. Den må da utvides med fem kastere, en Datec og duekortløsning. Man kan enkelt bytte program mellom skytegrenene. Dessuten kan trap-skytterne fortsatt skyte på lag dersom de ønsker det. Eller så kan de skyte inline og derved slippe å vente på neste lag. Når skytteren på standplass 1 er ferdig med sine fem duer, kan nestemann gå inn her fortløpende. Derved unngår man tomme standplasser og skyttere som må vente til hele laget har skutt ferdig. Dette gir maksimal utnyttelse av anlegget – og fornøyde skyttere.

Alle skytterne har et duekort de fyller duer på, og som Datec-en trekker 25 av for hver runde. Kombinasjonen av morsomme, varierte duebaner og inline-skyting øker kapasiteten på banen betraktelig, samtidig som behovet for banemannskap blir minimert.

Man kan også lett utvide en eksisterende skeet-bane med fire kastere og derved få en integrert compak-bane. En annen glimrende måte å blåse nytt liv i en skeet-bane på er å utvide til universal-skeet. Med begge disse alternativene kan man selvfølgelig fortsette å skyte tradisjonell skeet også.

Alle de foreningene vi har bistått med å anlegge en compak-bane hos, har økt omsetningen sin. Ikke alle kan skryte av 150 prosent, men alle har en markant økning. Dette skyldes at jegerne og skytterne skyter mer fordi det er så morsomt, noe som igjen øker salget av duer og skudd. Mange melder også om hyppigere besøk av skyttere fra andre foreninger, samt at dette også styrker rekrutteringen til foreningen. En stor undersøkelse foretatt av NJFF i 2019 (publisert i Jakt & Fiske nr. 3, mars 2020), slår fast at skytetilbudet er foreningens fremste trekkplaster.

For å oppsummere:

  • Compak fremmer mer skyting
  • Compak styrker foreningens økonomi
  • Compak er fremtiden

 Ring Jon Håkedal på 4166 0404 for en hyggelig og uforpliktende prat. Vi kan tilby svært fleksible løsninger og skreddersy et opplegg som utnytter potensialet i foreningen din på best mulig måte. Det skal ikke store arealet til før man kan tilby jegerne og skytterne både trap, compak og noen leirduestiposter.