Duekortløsning

Med Promatics topp moderne duekortløsning oppnår foreningen flere umiddelbare fordeler, både på compak-banen, sportrap-banentrap-banen og på leirduestien.

Flere baner har meldt om opptil 40 % økning i duesalget etter å ha gått over til dette systemet. Den største fordelen er imidlertid at duesvinnet går ned til 2 %. Mange klubber opererer med duesvinn helt opp til 30 %!

Skytterne kjøper duekort, som de så lader med et valgfritt antall duer, for eksempel 100, 500, eller 1000. Dette kortet plasserer skytteren på kortleserne montert på leirduestipostene, trap-, skeet- eller compak-bane når han skyter, og hver due blir registrert på kortet. Skytteren kan lese på panelet hvor mange duer han til enhver tid har igjen.

Legg også merke til at skytteren kan legge inn forsinkelse på leirduestipostene, slik at han kan betjene banen og skyte alene.

Har foreningen montert Datec-løsning på trap-, skeet- og compak-banen, legger skytteren kortet på leseren, som så trekker 25 duer.

Vår erfaring er at duekortløsningen gir skytteren en enklere og bedre brukeropplevelse på banen. Og med Datec-ens mulighet for inline-skyting er man garantert mer skyting!