Service

Med Promatic på laget vinner du hver gang du kaster ut ei leirdue! Man slipper å ende opp med å stå og klø seg i hodet og ikke vite hvordan et problem skal løses.

Mer enn 80 profesjonelle Promatic-ansatte står daglig til disposisjon for oss som bruker Promatic. Dette bidrar til å sikre en forutsigbar og problemfri drift av skytebanen.

Her kan du få hjelp, både av teknisk og praktisk art.

Se video om hvordan du trimmer din Promatic

Inngå en avtale med Hagleskyting.no om vedlikehold av maskinparken deres! Ring Jon Håkedal på 4166 0404.