Optimal drift av leirduebanen

Øk tilbudet, øk inntjeningen, reduser arbeidet!

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Som vi har påpekt tidligere, vil etterspørselen etter jakt og fiske være skyhøy fremover. Det betyr at de lokale jeger- og fiskerforeningene nå har en gyllen anledning til å øke aktiviteten og rekrutteringen på leirduebanen. Vi ønsker å sette søkelys på hvordan foreningen enkelt kan møte den økte etterspørselen og derved styrke sin posisjon i fremtiden.

La oss se på det med økonomi først. Det å anlegge en ny compak-bane, sportrap-bane eller leirduestiposter koster. Det er heller ikke gratis å oppgradere til duekortløsning, datastyring og radiostyrte kastere på et eksisterende anlegg. Men, så å si alle baner melder om en betydelig økning i omsetning etter en slik investering. Dette skyldes flere ting. En av de viktigste er at foreningen da kan tilby jegere og skyttere en større variasjon – både når det gjelder skytegrener og vanskelighetsgrader. Brått står jegeren og skyter duer fra alle kanter på compak-banen. Hun synes dette er moro – fordi hun nå har dette tilbudet. Og før foreningen tilbyr det, er ofte ikke skytterne og jegerne klar over hva de går glipp av. Får de muligheten til å prøve seg på nye duer, skyter de forholdsvis mye mer og opplever mer skyteglede. Dette er vår udelte erfaring fra svært mange foreninger som har utvidet skytetilbudet sitt.

Gjennom å øke tilbudet stiller foreningen stadig sterkere i konkurransen om hva folk skal bruke fritiden sin på. Leirdueskyting er bare ett tilbud i en jungel av andre ting. Derfor bør foreningens tilbud være så morsomt og forlokkende at folk heller velger å dra på skytebanen enn å gjøre andre ting.

En omfattende spørreundersøkelse utført av NJFF i 2019 (publisert i Jakt & Fiske nr. 3, mars 2020), konkluderte med at for 49 % av alle medlemmene var det skytetilbudet som var avgjørende. Det vil si at for halvparten er faktisk skytingen viktigst. Det er altså her potensialet for foreningen er størst. Det er gjennom å forbedre dette tilbudet at medlemstall og omsetningen vil øke mest, samtidig som rekrutteringen blir enklere.

Så til den arbeidsinnsatsen som kreves for å drifte en bane med mange maskiner. Dette arbeidet kan rasjonaliseres og gjøres enklere på flere måter. Gjennom god planlegging av en leirduesti kan man samle flere kastere på ett sted, og sørge for tilgang med bil eller ATV. Man kan også lage leirduedepoter rundt om i ulike kasterbuer. Jo flere kastere som står samlet, og jo lettere adkomsten er, desto raskere er det å åpne og lukke banen. Ideelt sett skal én mann kunne åpne banen på ganske kort tid. Det kan bety at vedkommende som har vakt slipper å dra tidlig fra jobb den dagen. Duefylling kan gjøres på flere måter - enten før eller etter skyting. Det er heller ikke noe galt i å be de første som kommer for å skyte om å ta i et tak og fylle litt duer. Mange skyttere bidrar med glede til å opprettholde det gode tilbudet og miljøet som er på banen. I denne forbindelse er det også lurt å ha kastere med magasin som tar 300-400 duer. Da vil man som regel greie seg med én duefylling i løpet av en skytekveld. Ikke vær redd for å spørre skytterne om å ta i et tak.

Det å tenke effektivitet er altså viktig når man oppgraderer eller anlegger en ny bane. Velger man de rette løsningene, blir driften enklere og mindre arbeidskrevende. Dette vil igjen gjøre det lettere å få folk til å stille opp på vaktlister og driften generelt. Radiostyring av kastere eliminerer alt trøbbel med kabler, og man kan, bare ved å flytte radiomottakerne, enkelt bruke kasterne der de allerede står til nye poster/baner. Man kan også flytte kasterne hvor man vil for å variere duebaner eller lage helt nye poster på stien. Har man batteridrift av kasterne, forenkler man både drift og flytting betraktelig.

Duekortløsning gjør det også svært enkelt for brukerne av banen. De kan selv betjene alle poster og baner, og duekortet trekker hele tiden de duene de skyter. Svinnet blir så å si null. Foreningens tap reduseres betraktelig.

Den viktigste nøkkelen når det gjelder å øke selve kapasiteten på banen, enten det gjelder jegertrap, compak eller sportrap, er å innføre datastyring. Med en Datec kan skytterne skyte inline. De slipper å vente til laget foran seg er ferdig. Dette betyr ingen tomme standplasser – kapasiteten utnyttes fullt ut. Dette gir mer skyting og mer fornøyde skyttere.

For å oppsummere: Foreningene har nå en unik mulighet til å styrke både posisjon og økonomi ved å oppgradere/utvide, tenke effektivitet/kapasitet, og ved å bruke jungeltelegrafen og lokalavisen til å nå ut til alle de som ennå ikke har opplevd hvor morsomt leirdueskyting er. Opplys folket!

Ta kontakt med Jon Håkedal på 4166 0404 for en hyggelig prat om hva som er det optimale for nettopp din forening.

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.